مریم رمضانی نیگجه


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۷/۲۵
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۸
رتبه در سایت : ۱۳۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸۵ از ۲۳۸ سوال