نجیبه رحیم زاده


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۹۷/۰۴/۰۱
استان : قزوين
شهر : قزوين
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۳۱
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۲ سوال