مهدی کشفی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۸۰/۰۸/۱۷
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۹۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۷۳ از ۷۷ سوال