ملیحه قندی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : اصفهان
شهر : کاشان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۳۲۲
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰۳ از ۲۴۲ سوال