مجتبی باقری وناشی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۱۰/۲۴
استان : مازندران
شهر : تنکابن
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۳
رتبه در سایت : ۲۲۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱۰ از ۲۹۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۴۲ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش اول) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی (۱۵ %)

مسابقه کتابخوانی اعجوبه ی پرتغالی (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۴۰ %)

اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی (۶۰ %)

مسابقه شناخت عروس خراسان جنوبی (۹۰ %)

بارسلونا (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی سرنوشت انسان از آغاز تا پایان (بخش دوم) (۳۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۵۳ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۳۸ %)

مسابقه اطلاعات عمومی شناخت مناطق تاریخی گردشگری ایران (۴۶ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده ( بخش دوم تغذیه در منابع اسلامی و تغذیه در دوران بارداری) (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش چهارم (۲۶ %)