علی جمشیدزایی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۷/۰۷
استان : سيستان‌و‌بلوچستان
شهر : زابلي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۵
رتبه در سایت : ۱۷۱۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۴۷ سوال