عبدالعلی نوروزی تبریزی نژاد


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶
استان : خوزستان
شهر : اهواز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۵ سوال