علیرضا مقدم


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۹/۱۴
استان : گيلان
شهر : لنگرود
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۴۹۷