جعفر عبدی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۴۶/۰۸/۱۵
استان : خراسان‌رضوي
شهر : مشهد مقدس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۲۴۸
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۰ سوال