منیر


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : آبش‌احمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۵۷۳