حسین شریعتی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۳/۰۲/۱۳
استان : اصفهان
شهر : نجف‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۷۵۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۸ از ۲۰ سوال