نرجس سادات مهماندوست


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۳/۱۲/۰۷
استان : اصفهان
شهر : کاشان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۴۶۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۱۲ سوال