حسن نهاوندی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : آبش‌احمد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۵۲۹
تعداد پاسخ صحیح : ۴۵ از ۵۲ سوال