مسعود قلاوند


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۱/۲۲
استان : خوزستان
شهر : انديمشک
رتبه در سایت : ---