مریم نصرتی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : فيرورق
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال