فاطمه بحرینی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۸/۰۷/۲۱
استان : اصفهان
شهر : اصفهان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۶۲۲