ناصر کشفی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۶۹/۰۶/۲۳
استان : بوشهر
شهر : شبانکاره
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۲۵۸
تعداد پاسخ صحیح : ۴۶ از ۴۷ سوال