فریبا صابرنسب


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌شرقي
شهر : سراب
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱
رتبه در سایت : ۳۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱۳ از ۲۴۱ سوال