احمد یوسفی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : لرستان
شهر : بروجرد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۶
رتبه در سایت : ۲۴۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۷۲ از ۲۹۰ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۸۶ %)

خدمات سایت بزرگ دیدپا : didpa.ir (۱۰۰ %)

آزمون ورزشی2 (۴۰ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاک های نرم کوشک (۱۰۰ %)

مسابقه ظهور | اطلاعات پیرامون ظهور (۸۵ %)

مسابقه کتابخوانی تحكيم خانواده از نگاه قرآن و حديث (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملت عشق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ازدواج موفق (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پهلوان سعید (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی عارفانه (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سبک زندگی بر مدار حیات رضوی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خطبه غدیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتاب خوانی زندگانی امام مهدی(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حیات در آسمانها (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی قیام امام حسین (ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه‌ی حسینی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شیرین تر از عسل (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خداحافظ سالار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی من بیش از تو (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی یاران ناب (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیشوای آسمانی (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی سه دقیقه در قیامت (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چشمه جاویدان (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی نینوا و انتظار (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی چگونه یک نماز خوب بخوانیم (۹۳ %)