اکرم فرح بخش


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : شاهين‌دژ
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال