هومن


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۲/۰۷/۲۳
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۱۰ سوال