حسین احمدی درمنی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۱۲/۰۲
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۳۸۸
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۰ سوال