فاطمه محمدی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۰۲/۲۷
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۷۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲ سوال