سید یوسف طباطبایی


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : بوشهر
شهر : شبانکاره
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۳۴۶۳
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۲ سوال