امین بهرامی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۷۱/۰۲/۲۳
استان : همدان
شهر : کبود رآهنگ
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۴۳۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۶ از ۴۰ سوال