فاطمه افشارلو


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : آذربايجان‌غربي
شهر : محمودآباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۲۹۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال