مراد خاکباز


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۵۳/۰۶/۰۶
استان : لرستان
شهر : ازنا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۱۶۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۳۲ سوال