عطیه سادات سیدصبور


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۰۹/۰۷
استان : قم
شهر : قم
رتبه در سایت : ---