همراه


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۳/۰۲/۱۹
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۲۰
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۵ سوال