سید امیرحسین حسینی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۶/۱۰/۲۳
استان : خراسان‌رضوي
شهر : تربت حيدريه
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۴۶۹