علی صفاری


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰
رتبه در سایت : ۲۴۵۴
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۳۲۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی معدن (۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان (۰ %)

مسابقه همسر دوست داشتنی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش سوم دوران شیردهی) (۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر سوره نور (بخش دوم) (۰ %)

مسابقه کتابخوانی مبارزه شیرین با تنبلی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی فاطمه فاطمه است (۰ %)

مسابقه کتابخوانی تفسیر قرآن گوش کن و برنده شو (۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی چلچراغ شیراز (۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۰ %)

مسابقه کتابخوانی مردی که قبر پدرش را فروخت (۰ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۰ %)

مسابقه کتابخوانی ادیان ایران باستان (۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۰ %)

هوش برتر (۰ %)

مسابقه کتابخوانی زلال احکام (۰ %)

مسابقه کتابخوانی ماه غریب من (۰ %)

مسابقه کتابخوانی ملاقات امام زمان(عجل الله) (۰ %)

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار (۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۰ %)