محمد یکه خانی


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۵/۰۶/۰۷
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : بيرجند
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۵۶۷
تعداد پاسخ صحیح : ۱۲ از ۱۷ سوال