محمد هادی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۰/۰۲/۱۴
استان : گلستان
شهر : آق قلا
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۲ سوال