ابوالفضل ایزی


مقطع تحصیلی : دانشجو
تاریخ تولد : ۱۳۷۸/۱۰/۰۴
استان : خراسان‌رضوي
شهر : سبزوار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۵۵۹۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۱۰ سوال