عباس طالبی


استان : فارس
شهر : لار
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳۰
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱۸ از ۴۱۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی تغذیه در خانواده( بخش چهارم دوران کودکی، نوجوانی ، میانسالان) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات همفر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ده قصه از امام رضا (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران (۱۰۰ %)

هوش برتر (۵۲ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۷۶ %)

مسابقه کتابخوانی زبان انگلیسی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی از ستایش تا پرورش (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی از هر باغ گلی (۹۰ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی کریم آل طه (۵۰ %)

بارسلونا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت زبان و ادبیات فارسی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۶۱ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۸۸ %)

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی براساس کتاب جهانی بدون فقر (۹۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن شماره 1 (۵۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن حزب دو (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش پنجم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دمی با قرآن بخش ششم (۱۰۰ %)

مسابقات کتابخوانی دمی با قرآن بخش هفتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه بخش هشتم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بخش بزرگسال انتشارات امیرکبیر(کتاب خدا و استیون هاوکینگ و کتاب صفر مرزی) (۵ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا(بخش اول) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش دوم) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش سوم) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی دعبل و زلفا (بخش چهارم) (۱۰۰ %)