محمد محمدی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۰/۰۹/۲۱
استان : اصفهان
شهر : گل‌دشت
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۴۹۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۳۰ سوال