بتول شمس الدین سعید


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۶۲/۰۱/۰۳
استان : كرمان
شهر : بردسير
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۹
رتبه در سایت : ۱۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۶۴ از ۲۵۴ سوال