عادل زعیم باشی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۲/۰۵/۰۱
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲۱
رتبه در سایت : ۱۴۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۵۳ از ۲۷۱ سوال