عادل زعیم باشی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۲/۰۵/۰۱
استان : كرمان
شهر : کرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۵۲۳
تعداد پاسخ صحیح : ۴۶ از ۵۲ سوال