حسن شکاری


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱۴۷
رتبه در سایت : ۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۹۳۲ از ۱۱۶۵ سوال

مسابقات شرکت کرده :

مسابقه جدول ضرب (۹۵ %)

مسابقه کتابخوانی پرسش‌ها و پاسخ‌های دانشجویی ویژه محرم (۶۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی (۲۵ %)

مسابقه آیا میدانید - عمومی (۲۵ %)

آزمون بازی شطرنج (۸۰ %)

آزمون دانستنی های حیوانات (۶۶ %)

مسابقه کتابخوانی خاطرات جاسوس انگلیس در ممالک اسلامی (۴۵ %)

مسابقه اطلاعات سینمایی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی پیام معنویت (۶۰ %)

مسابقه آشپزباشی (۴۶ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه پرسپولیس (۸۴ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۸۴ %)

مسابقه دانستی های کشاورزی (۵۰ %)

مسابقه دانستنی های زندگی زناشویی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی روان شناسی مرضی کودک (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام (۱۰۰ %)

مسابقه دانستنی های پزشکی (۳۰ %)

مسابقه دانستنی های کامپیوتر (۲۶ %)

مسابقه اطلاعات عمومی (۶۶ %)

مسابقه حل جدول یک (۶۳ %)

مسابقه جهان شناسی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات ورزشی (۵۰ %)

مسابقه آیا می دانید ورزشی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات دینی مذهبی (۴۰ %)

مسابقه فوتبال جهان (۶۰ %)

مسابقه اطلاعات سیاسی (۸۰ %)

مسابقه گردشگری ایران (۱۰۰ %)

مسابقه تاریخ ایران (۸۰ %)

مسابقه دینی (۸۷ %)

مسابقه گل شناسی (۹۰ %)

مسابقه شناخت معنای گل (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی جدید (۱۰۰ %)

قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی (۱۰۰ %)

مسابقه جواب بده برنده شو (۱۰۰ %)

آزمون ورزشی2 (۱۰۰ %)

آزمون کامپیوتر (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی اخلاق اسلامی (۱۰۰ %)

مسابقه تاریخ معاصر (۱۰۰ %)

آزمون اطلاعات عمومی 1 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی قرآنی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی صحیفه انقلاب،وصیت نامه سیاسی -الهی رهبر کبیر انقلاب اسلامی (۶۵ %)

مسابقه تست هوش - اشتراک اشکال (۸۰ %)

مسابقه تست هوش - اشکال (۱۰۰ %)

مسابقه رویای بهشت (۱۰۰ %)

آزمون رویای بهشت (۱۰۰ %)

آزمون شناخت استیو جابز (۸۰ %)

مسابقه تست هوش - اشکال رنگی (۸۷ %)

مسابقه کتابخوانی احکام اسلامی (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 1 (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی داستان موفقیت و الگوی فکری کارآفرینان و بزرگان (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی آیین نامه تئوری و فنی راهنمایی رانندگی (۱۰۰ %)

آزمون لوگوی باشگاه ها (۹۶ %)

مسابقه کتابخوانی اخلاق و معارف اسلامی (۱۰۰ %)

آزمون حسن جوهرچی (۱۰۰ %)

آزمون پرچم کشورها (۹۰ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۱۰۰ %)

آزمون مهارت های هفت گانه - واژه پردازي(كار با WORD) (۱۰۰ %)

مسابقه شهید شناسی (۶۰ %)

مسابقه لوگوی باشگاه ها (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره پیامبر(ص) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره حضرت علی(ع) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیره حضرت فاطمه الزهرا(س) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام حسن مجتبی(ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره اباعبدالله (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی اشنایی بیشتر با رساله حقوق امام سجاد(ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام محمد باقر(ع) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام هادی(ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام حسن عسگری(ع) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام جواد(ع) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام جعفر صادق(ع) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی سیره امام زمان(عج) (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره اهل بیت (۲۵ %)

مسابقه تاریخ ادبیات ایران (۱۰۰ %)

آزمون تاریخ ادبیات جهان (۱۰۰ %)

آزمون قانون کار (۱۰۰ %)

آزمون قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ تمدن (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی مولوی (۸۳ %)

مسابقه کتابخوانی سیری در کتاب خواجه تاجدار (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی امام علی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی گلستان سعدی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی بوستان سعدی (۱۰۰ %)

مسابقه شهرهای ایران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگانی امام حسین (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی امیرکبیر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 1 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 2 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 3 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 4 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی قرآن کریم (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی رودکی (۴۰ %)

مسابقه معنی لغات انگلیسی (۱۰۰ %)

مسابقه مکانهای دیدنی ایران (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فردوسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی هشت کتاب (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی وقایع صدر اسلام (۱۰۰ %)

مسابقه شناخت سیره امام رضا (ع) (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین 5 (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شناخت سیره امام موسی کاظم(ع) (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی شاهنامه فردوسی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی نظامی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی خیام (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی بابا طاهر (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی ناصر خسرو (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی عطار (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی مولانا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سعدی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی سنایی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی حافظ (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی خواجوی کرمانی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی جامی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی عبید زاکانی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی فخرالدین عراقی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی شیخ بهایی (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی تاریخ اسلام (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی مسعود سعد سلمان (۱۰۰ %)

مسابقه زبان انگلیسی (۷۱ %)

مسابقه کتابخوانی بدرالدین جاجرمی (۶۰ %)

مسابقه کتابخوانی شعرای نامدار ایرانی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه وحشی بافقی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه نیما یوشیج (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حزین لاهیجی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه میرزاده عشقی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه پروین اعتصامی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه شهریار (۱۰۰ %)

آزمون تست هوش (۱۰۰ %)

مسابقه ای جامع از جنس کامپیوتری ( از مبتدی تا حرفه ای) (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی خاقانی (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه ایرج میرزا (۸۰ %)

مسابقه لیگ برتر ایران (۸۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه سهراب سپهری (۸۳ %)

مسابقه آشنایی با word (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه حضرت فاطمه زهرا (۱۰۰ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه صایب تبریزی (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه ملک الشعرای بهار (۷۵ %)

مسابقه کتابخوانی زندگی نامه فرخی یزدی (۸۰ %)

مسابقه معاد و آخرت (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش مقدماتی (۵۷ %)

مسابقه ورزشی2017 (۷۵ %)

مسابقه سوالات اجتماعی سیاسی (۷۵ %)

مسابقه هوش پیشرفته (۱۰۰ %)

مسابقه گیاهان دارویی (۱۰۰ %)

مسابقه تست هوش - رنگ اعداد (۱۰۰ %)

مسابقه واحد پول کشورها (۱۰۰ %)

آزمون پایتخت کشورها (۱۰۰ %)

مسابقه زنجیره اعداد(1) (۱۰۰ %)