آزمون دانستنی های حیوانات


این مسابقه کاملا تخصصی در مورد حیوانات طراحی شده . آیا می دانید حیات وحش


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۰۹/۲۳ ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ ۰۰:۰۰مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «آزمون دانستنی های حیوانات»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
آیا میدانید - عمومی

آیا میدانید - عمومی

جایزه : ۱۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های پزشکی

دانستنی های پزشکی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستی های کشاورزی

دانستی های کشاورزی

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

دانستنی های کامپیوتر

دانستنی های کامپیوتر

جایزه : ۵۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.