مسابقه کتابخوانی قانون اساسی


سوالاتی در مورد قوانین جمهوری اسلامی ، مجلس شورای اسلامی و ... طرح شده است که هر ایرانی ملزم به دانستن آنها می باشد به هر کس که حداقل 3 پاسخ صحیح بدهد به قید قرعه جایزه داده خواهد شد


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۲۳
مهلت شرکت: ۱۳۹۵/۱۲/۲۹
مجموع جوایز: ۱۵۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱


مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- مرتضی نجفی، جایزه: ۱۵۰۰ تومانارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی قانون اساسی»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی ادبی

مسابقه کتابخوانی ادبی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی

مسابقه کتابخوانی معارف اسلامی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی

مسابقه کتابخوانی اصول بهداشت فردی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

سنجش هوش

سنجش هوش

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۵۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.