مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام


تاریخ شروع : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
مهلت شرکت : ۱۳۹۵/۱۱/۱۲
مجموع جوایز : ۵۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۱

بر گرفته از تاریخ گذشته ایران و اسلام، شرکت و برنده شومهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- وحید انصاری رام ، جایزه: ۵۰۰۰۰ ریالارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی تاریخ ایران و اسلام»


اطلاعات برگزار کننده:


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌شمالي
تعداد مسابقه/آزمون برگزار کرده : ۱
تعداد مسابقه/آزمون شرکت کرده : ۰
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : از سوال


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: