مهسا نوروزی


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
استان : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۶۶
رتبه در سایت : ۶۶۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳۷ از ۶۱۱ سوال

مسابقات برگزار کرده :

مسابقه اطلاعات سینمایی ایران بیست

مسابقه زندگی نامه علی صادقی

مسابقه جنجالی زندگی رضا عطاران

مسابقه کتابخوانی زندگینامه دکتر چمران

مسابقه معرفی الناز شاکردوست

مسابقه زندگی نامه مهران مدیری

مسابقه اطلاعات سینمایی - پرویز پروستویی

مسابقه اطلاعات سینمایی - خسرو شکیبایی

مسابقه اطلاعات سینمایی - حمیده خیرآبادی

مسابقه اطلاعات سینمایی - هوتن شکیبا

مسابقه اطلاعات سینمایی - نرگس محمدی

مسابقه اطلاعات سینمایی - امیرحسین رستمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - نیکی کریمی

مسابقه اطلاعات سینمایی - مهناز افشار

مسابقه اطلاعات سینمایی - الهام حمیدی

مسابقه اطلاعات سینمایی - لیلا حاتمی

مسابقه حل عبارات ریاضی

مسابقه شناخت رنگ ها در تبلیغات

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران مرد

مسابقه اطلاعات سینمایی - بازیگران زن

مسابقه اطلاعات سینمایی 2

مسابقه اطلاعات سینمایی 3

مسابقه ضرب اعداد

مسابقه اطلاعات سینمایی جامع

مسابقه سرعتی جمع اعداد

مسابقه سرعتی تقسیم اعداد

مسابقه سرعتی بازی با اعداد

مسابقه سرعتی بازی با اعداد 2

مسابقه کامل سرعت ذهن در محاسبات ریاضی

مسابقه سرعتی ماینس ماینس

مسابقه اطلاعات عمومی

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن ویژه ماه رمضان

مسابقه هوش برتر


مسابقات شرکت کرده :

مسابقه کتابخوانی مهارت های زندگی در سیره رضوی (۳۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۲۵ %)

مسابقه روستای ییلاقی درخش (۰ %)

مسابقه حرفه ای اطلاعات سینمایی (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی مفاهیم قرآن (۳۲ %)

مسابقه اطلاعات عمومی ریشه و معنی کشورها (۲۰ %)

مسابقه کتابخوانی جاذبه و دافعه علی علیه السلام (۴۰ %)

مسابقه کتابخوانی جهاد اقتصادی (۳۳ %)

مسابقه اطلاعات علمی یک (۲۰ %)

مسابقه آشنایی با شاعران ایران زمین (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات عمومی روانشناسی رنگها از منظر اسلام (۵۰ %)

مسابقه کتاب شناسی ادبی (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی و تخصصی طیف سنجی (۰ %)

مسابقه علمی فناوری نانو و باتری 2 (۳۳ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه( بخش سوم) (۲۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی 1 (۴۰ %)

مسابقه تاسیسات برقی2 (۴۰ %)

مسابقه تعالیم قرآنی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88 (۰ %)

مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم) (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 6 (۲۰ %)

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 7 (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 9 (۵۰ %)

مسابقه کنترل عفونت (۲۰ %)

مسابقه کنترل عفونت2 (۶۰ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل2 (۴۰ %)

مسابقه بازی با ریاضی(درصد) (۲۵ %)

مسابقه مکانیک اتومبیل3 (۲۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی1 (۶۰ %)

مسابقه طراحی تاسیسات مکانیکی 2 (۴۰ %)

مسابقه زمستان خواب ها (۰ %)

مسابقه عمران 1 (۲۰ %)

مسابقه عمران 2 (۲۰ %)

مسابقه ناظر چاپ 2 (۲۰ %)

مسابقه معرفی ناظر چاپ3 (۲۰ %)

مسابقه اطلاعات علمی 4 (۷۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 5 (۲۵ %)

مسابقه اطلاعات علمی 8 (۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (1) (۲۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (2) (۴۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (3) (۲۰ %)

مسابقه تلگرامی مسابقه ملی فناوری نانو (4) (۱۰۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی و سیاسی (۲۸ %)

مسابقه کتابخوانی لطفاً لبخند بزنید (۷۰ %)

مسابقه کتابخوانی براساس تئوری انتخاب (۱۰ %)

مسابقه کتابخوانی فرهنگ معین2 (۲۵ %)

مسابقه فرهنگ معین3 (۵۰ %)

مسابقه فرهنگ معین4 (۰ %)

مسابقه اطلاعات ورزشی تنیس (۱۳ %)

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید (۱۰ %)

مسابقه هوش برتر (۱۲ %)

مسابقه اطلاعات فوتبالی باشگاه استقلال (۷ %)

مسابقه کتابخوانی شرح دعای سلامتی امام زمان(عج) (۴۴ %)

مسابقه کتابخوانی رقص مردگان (۲۰ %)

مسابقه همسر دوست داشتنی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی نهج البلاغه (بخش هفتم) (۰ %)

آزمون ابزار جانبی کامپیوتر را بیشتر بشناسیم؟ (۰ %)

مسابقه کتابخوانی دستهای ناپیدا (۰ %)

آزمون شناخت  زندگی نامه سید مرتضی آوبنی (۰ %)

مسابقه کتابخوانی انسان 250 ساله (۰ %)

مسابقه اطلاعات عمومی 2 (۰ %)

آزمون مهارت های هفت گانه - واژه پردازي(كار با WORD) (۰ %)