مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید


تاریخ شروع : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
مهلت شرکت : ۱۳۹۷/۰۱/۱۶
مجموع جوایز : ۲۰۰۰۰۰ ریال
تعداد برنده ها : ۳

مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

آیا می دانیدزیباترین مکان خواب حیوانات متعلق به قوهاست ، قوها در کودکی در پر مادر می خوابند ، پری که شبیه تخت است !  اندونزی مجمع الجزایری است که از ۱۷۵۰۸ جزیره تشکیل شده است!                                                                              اولین مردمانی که نخ را کشف کردند و موفق به ریسیدن آن شدند  ایرانیان بودند.مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱ - nosrati1351 ، جایزه : ۱۰۰۰۰۰ ریال

۲ - hamed ، جایزه : ۶۰۰۰۰ ریال

۳ - fatemeha932015 ، جایزه : ۴۰۰۰۰ ریال


#مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید

ارسال نظر برای «مسابقه اطلاعات عمومی آیا می دانید»


اطلاعات برگزار کننده:


استان : خراسان‌جنوبي
تعداد مسابقات برگزار کرده : ۱۶۳


جدیدترین مسابقات برگزار کننده: