مسابقه کتابخوانی رقص مردگان


سؤالات مسابقه از رمان "رقص مردگان" نوشته «نصیر احمد زوری» طرح شده است.جهت شرکت در قرعه کشی به هر 5 سؤال پاسخ صحیح باید داده شود.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۰۹/۰۸ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۷/۰۲/۱۰ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۲۴
مجموع جوایز: ۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۱
نتیجه ارزیابی: ۴.۴

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- معصومه یاوری ، جایزه: ۴۰۰۰ تومان


#مسابقه کتابخوانی براساس کتاب رقص مردگان #برگزاری مسابقه کتابخوانی رقص مردگان

ارسال نظر برای «مسابقه کتابخوانی رقص مردگان»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

مسابقه کتابخوانی جوان و همسرگزینی

جایزه : ۹۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88

مسابقه کتابخوانی کالبدشکافی فتنه 88

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان

مسابقه ترویج مقررات ملی ساختمان

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه تعالیم قرآنی

مسابقه تعالیم قرآنی

جایزه : ۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.