معرفی کتاب «پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است»


معرفی کتاب «پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است»

تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۶

تعداد بازدید : ۴۷۰

نویسنده : ترنم یار مهربان خاوران

با توجه به اینکه سقراط فیلسوفی تمام عیار بود. او همین قدر می دانست که چیزی نمی داند. اما این هنر را هم داشت که به دیگران نشان دهد که آنان هم با همۀ باریک بینی و فضل و ادعایشان، چیزی نمی دانند. سقراط با تکیه به فلسفه، همه چیز را زیر سؤال می برد؛ حتی خود آن فرض هایی را که پیش تر همه چیز را بر مبنای آن ها زیر سؤال برده بود! او مثل هر فیلسوف واقعی، با تکیه بر فلسفه به ما نشان می دهد که چگونه خودمان زیر پای خودمان را خالی کنیم و از پاسخ ها که حائل میان ما و امر رازآمیزند، گذر کنیم. کتاب «پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است»، شما را به دنیای فلسفه دعوت می کند؛ البته به شیوۀ سقراط. با این شیوه شما از پاسخ هایتان به مسئله ها دست می کشید تا اینکه سرانجام بتوانید حکمتی را تجربه کنید که محصول ندانستن است. بسیاری با این برداشتِ نادرست به فلسفه روی می آورند که فلسفه چیزی جز مجموعۀ دانش نیست. آنان بیش از اینکه خودشان مستقلاً بیندیشند، می خواهند اطلاعات جمع آوری کنند. اما در این کتاب عملاً نشان داده شده است که فلسفه مجموعه ای از اطلاعات نیست؛ بلکه پرسش گری و خردورزی است. فلسفه، ما را از اسارت پاسخ های حاضر و آماده رها کرده و برای خلق مفاهیم نو آماده مان می کند.

#پرسیدن مهم‌تر از پاسخ‌دادن است #سقراط فیلسوفی تمام‌عیار
می پسندم (۸) نمی پسندم (۰)

نظرات کاربران

کتاب بسیار خوبی بود.خدا خیرتان بدهد.
۰۰

سلام عالی بود
۴۰

ارسال نظر برای «معرفی کتاب «پرسیدن مهم تر از پاسخ دادن است»»