معرفی کتاب مدیر مدرسه نوشته‌ی جلال آل احمد


معرفی کتاب مدیر مدرسه نوشته‌ی جلال آل احمد

تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۸/۲۹

تعداد بازدید: ۶۹۵

ثبت کننده: ترنم یار مهربان خاوران

شاید لحن ستیزه جویانه و پرخاشجو، نارسایی هایی در برخی نوشته هایش و استدلال های نه چندان قانع کننده اش در برخی از موارد، منتقدان زیادی داشته باشد، اما بی هیچ تردیدی میتوان جلال را از برجسته ترین و مستقل ترین نویسندگان معاصر دانست. از معدود نویسندگان ایرانی زمانه اش که به جای پیروی کورکورانه از موج های جهانی، نسخه ای از ادبیات و اندیشه ایرانی را ارائه داد که تا به امروز هم مورد تحسین و بحث است. مانند هر شخصیت بزرگ دیگری موافقان و مخالفان بسیار دارد. شاید هم به دلیل چند وجهی بودن آثارش باشد: از ادبیات گرفته تا نقد اجتماعی. مدیر مدرسه اما اوج توانایی ادبی جلال را نشان می دهد. معلمی که برای فرار از درس های تکراری و روزمرگی مدیریت مدرسه را انتخاب می کند، غافل از اینکه هزار مشکل بزرگ تر مقابلش قرار می گیرد. هزاران نارسایی در نظام آموزشی، کاغذبازی های بیهوده و البته کلنجارهای درونی مدیر با خودش که در مقابل هر رخداد چگونه عمل کند. لحن خودمانی و شلاقی جلال، انتقادهای تند و تیزش به نظام آموزش و پرورش که بیشترش امروزه نیز صادق است و شاید فراتر از آن توصیفات قدرتمند جلال که برای ما یادآور دوران مدرسه و شیرینی ها و تلخی هایش است، این رمان را به یکی از برجسته ترین آثار آل احمد بدل ساخته است.

امیدواریم از خوندن این کتاب لذت ببرید...

#معرفی کتاب مدیر مدرسه
می پسندم (۷) نمی پسندم (۰)

ارسال نظر برای «معرفی کتاب مدیر مدرسه نوشته‌ی جلال آل احمد»