سقای آب و ادب


سقای آب و ادب

تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۶

تعداد بازدید : ۸۶

نویسنده : فاطمه پریان

سقای آب و ادب در 10 فصل روایت شده است. فصل های کتاب عبارتند از «عباسِ علی»، «عباسِ ام البنین»، «عباسِ عباس»، «عباسِ سکینه»، «عباسِ مواسات»، «عباسِ زینب»، «عباسِ ادب»، «عباسِ حسین»، «عباسِ فرشتگان» و «عباسِ فاطمه». نویسنده در هر فصل سعی دارد تا قسمتی از شخصیت ابوالفضل (ع) را به نمایش بگذارد. در توصیف هر فصل رفت و آمدهای بسیاری وجود دارد و به صورت سیال اتفاقات داستان روایت می شود. در روایت تمام فصول، شجاعی از مستندات تاریخی برای پیش بردن داستان خود کمک گرفته است. اما در فصل نهم «عباسِ فرشتگان» راوی، شیوه ی نگارش خود را تغییر می دهد و بیشتر از زبان فرشتگان مدحیه ای در رثای حضرت عباس (ع) گفته می شود: «ما فرشتگان؛ فرشتگان هفت آسمان، بر خود فرض می شماریم که پا به میدان بگذاریم و پرده از رخسار حضرت ابولفضائل برداریم. و ناگفته پیداست که این نه بدان معناست که ما قادریم پرده از اسرار حضرت ابولفضائل برداریم. چرا که رخسار جلوه ای از جلوات حضور عیان است و اسرار، جنس و جوهری از علوم در پرده و معارف پنهان. و میان این دو، فاصله میان زمین است تا آسمان.»

می پسندم (۱) نمی پسندم (۰)

نظرات کاربران

سلام. خیلی خیلی ممنونم
۱۰

ارسال نظر برای «سقای آب و ادب»