کتاب آشنایی با نماز (برای نوجوانان) اثر محسن قرائتی


کتاب آشنایی با نماز (برای نوجوانان) اثر محسن قرائتی

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۴

تعداد بازدید : ۱۲۳

نویسنده : at1381

کتاب آشنایی با نماز(برای نوجوانان) ازآقای محسن قرائتی است این کتاب توسط محسن قرائتی تهیه وجوادمحدثی تدوین شده است چاپ اول زمستان 1368 باتیراژ50000نسخه توسط وزارت فرهنگ وارشاداسلامی سازمان چاپ وانتشارات است در98صفحه نشرشده است مورد چون بندگی هدف خلقت وچرا وچگونه نماز بخوانیم ؟ وآمادگی برای نماز وقبولی نماز ونماز درآینه وحی وهمراه با نماز مقذمات نماز اذان شعار مکتب -نیت -چگونه مخلص شویم ؟ الله اگبر سوره حمد ای خدای رحیم- حضورقلب روح نماز - نماز اولیا خدا پایان نماز تعقیبات نماز نماز جمعه جماعت وسخن آخر سرفصل مطالب این اثر ارزشمند است

#معرفی کتاب #معرفی آشنایی با نماز #معرفی کتاب آشنایی با نماز #کتاب آشنایی با نماز (برای نوجوانان) اثر محسن قرائتی #معرفی آثار محسن قرائتی

ارسال نظر برای «کتاب آشنایی با نماز (برای نوجوانان) اثر محسن قرائتی»