شعری از عبرت از گذشتگان و اطاعت از قرآن و عترت رسول الله


شعری از عبرت از گذشتگان و اطاعت از قرآن و عترت رسول الله

تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰

تعداد بازدید : ۸۲

نویسنده : kh1348

لولاک لما خلقت الافلاک »درمقام وشان کیست؟

حقّ پیامبر، علی مرتضی درزمین وافلاک چیست؟

ساقی کوثر علی، سوره کوثر درشان کیست؟

آیه تطهیر مربوط به آل عباست پس سوره فجردرشان کیست

فاطمه پاره تن رسول است دردین ما

سوره الرّحمن عروس قرآن است ، پس ریحانه قرآن به چیست ؟

گرسفارش به قرآن وعترت ازنبی اکرم است

پس غیبت کبری جنگ عاشورا که چیست ؟

گردوستی براهل بیت، پاداش زحمت پیغمبراست

پس قبر پنهان فاطمه واسرای کربلا به چیست؟

گویند «خدمتلو»اطاعت ازرسول وعترتش ارزش است

پس درجهان فانی، ازهوای نفس اطاعت کردن به چیست؟

#شعری از عبرت از گذشتگان #شعری از اطاعت از قرآن و عترت رسول الله

ارسال نظر برای «شعری از عبرت از گذشتگان و اطاعت از قرآن و عترت رسول الله»